Image Audio Ltd

Shop 412, 4/F., GAO YING Electro Plaza
388 Nan Hua Zhong Rd.
Guangzhou, China
Tel: (86) 20 3439 0041
Fax: (86) 20 3439 0141
E-mail: info@imageaudio.cn
URL: www.imageaudio.cn